Polyesterová fólie Mylar® A

Mylar® A je transparentní, pružná polyesterová fólie na bázi polyetyléntereftalátu, která s přibývající tloušťkou působí mléčně zakaleně.