AKČNÍ NABÍDKA

Cena Cu říjen 2019 – 149,20 Kč/kg. 

Celková cena Cu drátu je dána součtem duté ceny + ceny Cu pro daný měsíc. Ceny jsou uvedeny v Kč/kg bez DPH.
Při vyšším odběru a pro smluvní partnery možnost sjednání smluvních cen.
Vratné obaly – cívky při osobním dodání provádíme výměnou, v případě prodeje je nepoškozené vykupujeme zpět s opotřebením 10%.